KORAY HOLDİNG

Sektörler

Hidroelektrik Enerjisi Yatırımları

Hidroelektrik Enerji Santralleri

Toplam 38,14 MW büyüklüğündeki hidroelektrik enerjisi santralleri ile enerji portföyümüz zenginleşmiştir. HES alanında gerçekleştirilen ilk proje Erzurum Tortum’da yer alan Kaletepe santralidir. 2009 yılında işletmeye alınan bu santralden sonra sırasıyla Büyükbahçe ve Bağbaşı projeleri 2015 yılında tamamlanarak işletmeye alınmıştır. İşletmedeki HES projelerine ek olarak, Türkiye’nin farklı bölgelerindeki muhtemel arazilerde yoğun proje geliştirme faaliyetleri ve teknik fizibilite çalışmaları da gerçekleştirilmiştir.

HES yatırımlarımız, yılda yaklaşık 34.000 hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek 61.335 MWh elektrik üretimini gerçekleştirir. 147.500 ağacı doğaya kazandırmak ve 60.600 ton karbondioksit salınımını azaltmak suretiyle çevrenin korunmasına önemli katkı sağlar.

Kaletepe Hidroelektrik Enerji Santrali

Kaletepe HES, Erzurum Tortum’da bulunmaktadır ve 12 MW mekanik kurulu kapasitesiyle 2009 yılı Temmuz ayında elektrik üretimine başlamıştır. Proje, 5 regülatör, 3 basınçlı su borusu, yükleme havuzu, santral binası, 800 metrelik cebri boru ve 11 km’lik su iletim hattı içermektedir. Yapıldığı tarih itibariyle, Türkiye’nin en uzun basınçlı iletim hattı haline gelmiştir.

Büyükbahçe ve Bağbaşı Hidroelektrik Enerji Santralleri

Büyükbahçe ve Bağbaşı HES sırasıyla 12.1 MW ve 14 MW mekanik kurulu gücünde, Erzurum Tortum’da bulunan ardışık projelerdir. Bu projeler birlikte gerçekleştirilmiştir ve her iki HES’in toplamda iki regülatörü, 4 km basınçlı su iletim hattı, 17 km su iletim hattı, 2 yükleme havuzu, 2 santral binası ve 2 km su iletim tüneli vardır. Zorlu iklim ve çalışma koşullarına rağmen proje, 2015 yılında başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.