Kurumsal

Hakkımızda

Hun Holding, yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi, inşaat, gayrimenkul yatırımları, yurt-konaklama hizmetleri, tarım ve balıkçılık ana iş kollarında faaliyet göstermektedir. Kurucumuz, Orhun Kartal, 30 yılı aşkın profesyonel bilgi ve deneyimini, gelişen ve değişen şartlara göre zenginleştirerek Hun Holding bünyesinde birleştirmiş, faaliyet gösterdiği sektörlerde grubunu önemli bir konuma ulaştırmıştır.

Hun Holding, Türkiye’de kurulu toplam 110 megavat büyüklüğündeki güneş enerjisi santrali portföyüne erişmiştir. 10 megavat biyokütle enerji santral projesi ise Hun Holding’in heyecanla yürüttüğü yatırımıdır. Ukrayna’da 7 megavat güneş enerjisi santrali projesi 2019 yılı son çeyreğinde faaliyete alınmıştır. Hun Holding, ortaklığı bulunan toplam 36.9 megavat büyüklüğündeki hidroelektrik santralleri ile enerji portföyünü zenginleştirmiştir.

Hun Holding, yenilenebilir enerji alanındaki güçlü varlığına ek olarak, başta Koray Şirketler Topluluğu olmak üzere bünyesindeki şirketler ile müteahhitlik ve gayrimenkul geliştirme alanlarında da gurur verici başarılara imza atmıştır. Güçlü olduğu sektörlere ek olarak, tarım, balıkçılık, eğitim ve yurt işletmeciliği gibi yeni sektörlere de adım atmış ve portföyüne katkı sağlayabilecek alanlarda büyümeye devam etmektedir.

Hun Holding, yenilenebilir enerji yatırımlarında düzenli ve sürdürülebilir satış geliri ve karlılık hedefleri ile faaliyetlerine devam ederken, yeni teknolojilere ve inovasyona ağırlık veren iş yaklaşımı ile yurt içinde ve yurt dışında yeni iş fırsatları ile büyümeyi hedeflemektedir.

Hun Holding, tüm çevre dostu projelerini çevreye duyarlı olarak, daha yaşanabilir bir dünya sağlamak bilinciyle hayata geçirmektedir.