KORAY HOLDİNG

Sektörler

Güneş Enerjisi Yatırımları

Güneş enerjisi çevreye duyarlı, uzun ömürlü ve makul maliyetlerde bir kaynak özelliği taşıdığından günümüzde fosil yakıtlara önemli bir alternatif teşkil etmektedir.

Koray Holding, toplam 107,13 MWp Güneş Enerjisi Santrali ile yenilenebilir enerji alanında önemli yatırımcılar arasındadır. GES yatırımlarımız, yılda yaklaşık 95.000 hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek 170.808 MWh elektrik üretimini gerçekleştirir ve 414.600 ağacı doğaya kazandırmak veya 170.500 ton karbondioksit salınımını azaltmak suretiyle çevrenin korunmasına önemli katkı sağlar.

Türkiye GES Yatırımları

2014 yılının Mart ayında 0,26 MWp DC gücündeki Manisa Attalos sahasını devreye alarak başladığımız GES yatırımlarımızın büyüklüğü bugün 2 ülke, 11 şehir, bölgede bulunan 23 sahada 107.1 3 MWp DC güce ulaşmıştır.